โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา
26 ม.๓   ตำบลบางแก้ว  อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 85130
เบอร์โทรศัพท์ 077-863445 หรือ 087-2770191
ปฐมวัย

นางจรรยพร เมฆสัย
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางอัสริญา แก้วนพรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0